ماسه شوی سندباد

ماسه شوی سندباد

سندباد ماسه شوی بدون نیاز به آب است و تنها با جریان هوای داخلی خاک را از ماسه جدا می کند.

مشاهده کامل آگهی:

ماسه شوی سندباد